Menü Kapat

Antiskalant Nedir ?

Ters ozmoz, suyun içerisinde bulunan iyonların giderilmesi sayesinde iletkenliği düşük safa yakın su elde etmeye yarar. Deniz, şebeke, kuyu, göl ve yağmur suyu arıtımında, hastanelerde, gıda ve tekstilde, tüm medikal sektörde, cam, kimya, kuyumculuk, kaplama, kozmetik, içecek, turizm, buhar kazanları, plastik sanayii, diyaliz üniteleri, ev ve deniz taşıtlarında vs. yerlerde üstün teknoloji ürünü olarak kullanılır. Dolayısıyla en önemli membran teknolojilerinden olan ters ozmos hakkında çalışmalar sürecektir.

Günümüz koşullarında yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarından içme ve kullanma suyu temininde enerji geri kazanımı ve membran özelliklerinin iyileştirilmesi yönündeki çalışmalar yoğunlaşmaktadır.
Membran yüzeyindeki tıkanmaların asıl nedeni ise silika, kalsiyum, magnezyum, sülfat gibi iyonlardır. Çökelme, kalsiyum karbonat, kalsiyum sülfat, bar¬yum sülfat, stronsiyum sülfat ve silika gibi düşük çözünürlüğü olan tuzların çökelmeleri ile oluşur. Bu bileşiklerin stabiliteleri ise çözelti içindeki konsantrasyonları, suyun sıcaklığı, pH’sı gibi faktörlere bağlıdır.

Antiskalant ön arıtmadan gelen suya ters osmoz membranlarına girişinden önce dozlanan bir kimyasaldır. Kristal tuzların ( CaCO3, SrSO4,CaSO4, BrSO4 vb. ) önleyicisi olarak da bilinen antiskalantlar, yüksek kireç ve kirlilik çözme kapasitesi ile kirliliği azaltır. Böylelikle membran temizleme süresini uzatır.

Membran ömrünü optimum yarar sağlayarak uzatmak, gereksiz ve istenmeyen arızaları önlemek için kirlenmeye, kireç ve birikinti oluşumuna karşı önlem alınması gereklidir. Bu ünitelerde kireç ve birikinti oluşumu ve kirlenme riski yüksektir. Bu nedenle antiskalantlar ters ozmoz membranı üzerinde tıkanmaya yol açabilecek ve birikintilere neden olabilecek kalsiyum [ Ca++], magnezyum [ Mg++] ve bikarbonat [ HCO3 ] formasyonlarını engeller. Böylelikle çökelti oluşumu engellenir, daha temiz bir membran yüzeyi sağlanarak membranların ömrü uzatılmış olur.

Doğru antiskalant kullanımı, membranların tıkanmadan çalışmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır.