Menü Kapat

Neden Antiskalant ?

Antiskalant kullanmaması durumunda az çözünen tuzlar membranların yüzeylerinde birikerek çökelti oluştururlar. En sık rastlanan çökelti türleri kalsiyum karbonat (CaCO3) , kalsiyum sülfat (CaSO4), baryum sülfat (BaSO4), stronsiyum sülfat(SrSO4) olsa da zaman zaman silika ve kalsiyum florür(CaF2) çökelmeleri gözlenebilir.


Çökelme oluşumu başladığında sistem performansında öncelikle yavaşça azalma olur. Fakat zamanla çökelmenin hızlanmasıyla performansta da buna paralel olarak hızlı bir düşüş gerçekleşir. Sistem performansının azalma hızı çökelti türüne göre değişim göstermektedir.
Membran yüzeyinde çökelti oluşumu çıkış suyu kapasitesinde azalmaya ve membranlarda hasara neden olur.

Antiskalant Kullanmanın Avantajları